Người viết văn khôn ngoan

Người viết văn khôn ngoan

Một hôm tôi và anh trò chuyện vối nhau: Những người viết văn thực sự rất sợ sự khôn ngoan. Kể cả tác phẩm mà nó được viết ra theo chủ định khôn ngoan cũng vậy. Một tác phẩm khôn...
read more
Giọt nước mắt hiếm hoi

Giọt nước mắt hiếm hoi

Không biết những giọt nước mắt hiếm hoi kia là do nhà văn nhố đến ông anh hay thương cho sô’ phận một đội bóng có năm mươi làm truyền thống bỗng nhiên một ngày mọi người không được nhắc...
read more